• организовани приступ проблемима младих
 • афирмисање рада са младима
 • подршка младима у сарадњи са
  • образовним и културним институцијама
  • Националном службом запошљавања
  • невладиним организацијама
  • осталим државним институцијама
 • активно укључивање младих у друштвене токове
 • информисање младих
 • информисање других о младима
 • неформално образовање младих
 • логистичка подршка реализацији пројеката младих
 • повезивање младих у њиховим активностима, међусобно и са другима
 • афирмација волонтерског рада младих
 • равноправан положај младих у друштву
 • подстицање стваралаштва младих
 • вредновање достигнућа младих
 • квалитетно организовање слободног времена
 • унапређење безбедности младих
 • припрема акционог плана политике за младе Општине Савски венац
 • други послови у складу са Националном стратегијом за младе Републике Србије
Top