Оснивањем Канцеларије и Савета за младе 2008. године, као и усвајањем првог Акционог плана за младе 2010. године, Градска општина Савски венац је међу првим локалним самоуправама у Србији заокружила институционални оквир локалне омладинске политике. Међутим, то је био само почетак. Руководство општине, је препознало значај младих као партнера развоју локалне самоуправе и стога ћемо настојати да својим програмским активностима, путем локалне Канцеларије за младе, обезбедимо што квалитетније услове за развој потенцијала младих и да им пружимо подршку на различитим пољима.

Унапређење положаја младих људи подразумева пружање подршке и обезбеђивање активног учешћа младих у друштвеном животу, права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање здравља младих, као и других активности и области од значаја за младе. 

Реализација Локалног акционог плана за младе  до 2020. године биће најјаснија  потврда да је наша посвећеност питањима младих истинска, али и дугорочна и стратешка. Општина Савски венац ће свим расположивим ресурсима у наредном периоду радити на решавању проблема и унапређењу положаја младих на својој територији, укључивањем свих релевантних актера у креирање, имплементацију и праћење омладинске политике на локалном нивоу. Кључни механизам за то је свакако локална Канцеларија за младе, која је спона између младих и институција.

Овде ћете имаћете прилику да се упознате са радом Канцеларије за младе Савски венац, као и са свим погодностима које Канцеларија као локални сервис младих може да вам пружи. Млади људи треба да буду активирани без одлагања, док су још млади, јер то је једини начин да у будућности постану полуга развоја и да поведу друштво напред. Канцеларија за младе је намењена свим младима без обзира на: пол, расу, националну припадност, верско убеђење, језик, друштвено порекло, имовинско стање, чланство у политичким, синдикалним и другим организацијама, психички или физички инвалидитет, здравствено стање, физички изглед, сексуалну оријентацију и друга стварна, односно претпостављена лична својства.

Top