Градска општина Савски венац учествоваће ове године у програму универзитетске радне праксе – БГ ПРАКСА 2018, који организује Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду. Радну праксу у Општини Савски венац проћи ће укупно 12 студената. Позивају се студенти завршних година да се пријаве за учешће у програму БГ ПРАКСА, који им омогућава да по јединственом моделу обављају стручну праксу у јавним комуналним предузећима, организационим јединицама Градске управе, установама културе и градским општинама, као и да стекну практична знања, вештине и релевантно радно искуство током студија и на тај начин унапреде своје академско образовање.

Ове године у програму, поред ГО Савски венац, учествују ЈКП „Београдски водовод и канализација“, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈКП “Београд-пут“, ЈКП Паркинг сервис, “ЈП "Београдска тврђава" ЈКП „Погребне услуге “, ЈКП „Ветерина Београд“, ЈКП"Зеленило Београд", Спортски центар „Олимп-Звездара, ЈКП „Инфостан технологије“ Београд, ЈКП "Градске пијаце", Туристичка организација Београда, Арена Београд, општине Гроцка, Вождовац, Младеновац, Земун, Нови Београд, Библиотека „Милутин Бојић“, Библиотека града Београда, Историјски архив Београда, Кућа Легата, БИТЕФ театар, Музеј града Београда, Музеј афричке уметности, Центар за ликовно образовање Шуматовачка, Библиотека “Димитрије Туцовић” Лазаревац, Завод за заштиту споменика културе, Дом омладине, Југословенско драмско позориште, Канцеларија за младе града Београда, Градско правобранилаштво града Београда, Служба за интерну ревизију града Београда, као и 15 секретаријата Градске управе.

Програм БГ ПРАКСА 2018 реализоваће се као тромесечна пракса а планирани почетак је 15. јун 2018. године.  Свим студентима – полазницима програма, током трајања праксе биће обезбеђена накнада за топли оброк и превоз, као и менторска подршка из реда запослених у институцијама. Ангажовање у програму носи и одређени број додатних /некумулативних/ ЕСПБ бодова које факултети Универзитета у Београду препознају као релевантну ваннаставну активност студената или као обавезну стручну праксу.

Конкурс ће бити отворен од 22. марта до 17.априла 2018.године, а кандидати се могу пријавити искључиво електронским путем. Приликом пријављивања кандидатима ће од документације бити неопходна скенирана потврда о редовном студирању.
Конкурс (са детаљима о локацијама и позицијама за праксу, описом посла и условима за сваку позицију) и Водич кроз конкурс доступни су на сајту Центра за развој каријере: www.razvojkarijere.bg.ac.rs, где се обавља пријављивање кандидата.

Програм Универзитетска радна пракса – БГ ПРАКСА реализује Центар за развој каријере Универзитета  у Београду у сарадњи са Градском управом Града Београда од 2010. године. У протеклих осам година реализације преко 1800 студената са 26 факултета Универзитета у Београду стекло је прво радно искуство у институцијама чији је оснивач Град.

Top